Nabava

 • Procurement
 • Danfossov nabavni oddelek je mednarodna organizacija, razdeljena na osrednjo vodstveno skupino in oddelčne operativne enote za nakupe. Več kot 400 zaposlenih po vsem svetu je odgovornih za vsa področja nabave ter izvajanje naših strategij in ključnih kazalnikov uspešnosti.

   

 • Naš pristop

   

  Naš cilj je povečati učinkovitost dobaviteljev ter zmanjšati kompleksnost in letne stroške. Usklajevanje na mednarodni ravni nam in našim dobaviteljem prinaša naslednje koristi:

  • Danfoss z delovanjem na svojih poslovnih področjih povečuje konkurenčnost na svetovni ravni z učinkovitejšo nabavo in zmanjšanjem stroškov.
  • Dobavitelji v dejavnem partnerstvu z Danfossom povečujejo obseg in širijo poslovne priložnosti.
  • Obe strani razvijata dolgoročen odnos, ki temelji na inovativnem tehnološkem in poslovnem sodelovanju.

   

   

Bodite družabni Sodelujte

Se želite družiti z nami?

Spoznajte nas in sodelujte